Me püüame aidata eestlasi leida oma sugulasi, kes kunagi elasid Tveri oblastis.

Meil on nimekirjad eestlastest, kes elasid siinses Venemaa suuremas asunduses –Nurmekunde. Seejuures me toetusime kodu-uurija  Rihard Kääri materjalidele. Praegu me koostame nimekirju teistes rajoonides elanud eestlaste kohta.

Meie nimekirjad*:

*vabandame et kõik nimekirjad on vene keeles, me ei oksa öelda kuidas pere- ja eisinimed eesti keeles õigesti kurjutatakse, kuni kõik andmed on Tveri arhiivist saadud. Kui te vene keeles lugega ei oska, siis kirjutage meile ja nimitage vajavat nime.
Loodme et me saaksime teile kasulik  olla!

Samuti infod võite leida:

Memoriaal

Kaotatud nimed Vene põlhja-lääne regioni

Ajalooarhiiv

Rahvusarhiiv

Okupatsioonide muuseum

Meie nimekirjad ei ole täiuslikud!

Palume, kui te leiate vigu meie materjalides, või Teil on võimalus lisada uusi andmeid, võtke meiega ühendust.