Vastavalt Rahvuskaaslaste programmile, iga aasta meil on võimalus saata õppima Eesti kõrgkoolidesse meie Seltsi liikmeid - tublisid ja tarku noormehi. 2004 a. sõitis õppima Tallinna Kunsti Akadeemiasse Sergei Lotsmanov ja 2008 a. Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna Sergei Rõbakov. Programmi vahenditest kaetakse üliõpilaste ülalpidamisega seotud kulud, sealhulgas transpordikulud kodukohta ja tagasi, elutusraha kuni õpingute lõpuni ning stipendium.
Seltsi noored on meie tulevik ja au.
Elmar Aljas