Me oleme veendunud, et igaüks peab teadma oma kodumaa ja rahva ajalugu. Me oleme uhked, et oleme osa eesti rahvast, tema pojad ja tütred. Peame tutvustama kõiki huvitatuid eesti ajalooga, sealsete sündmustega. Teeme uurimistööd Tveri arhiivides seoses eestlaste väljarändamisega ja väljasaatmisega. Koostame andmebaase, mis kajastavad materjale represseerimisest. 

Me ootame spetsialiste, loengutega Eesti ajaloost ja elust.