Me püüame säilitada Tveri oblastis eest keelt, kultuuri, traditsioone. Ühendada eestlasi, kes kunagi on lahkunud oma kodumaalt. Seejuures oleme valmis tegema koostööd kõigiga , kes tunnustab seltsi põhikirja.


Tveri Eesti Selts paneb suurt  tähelepanu keele õppimisele ja hoidmisele. Meie jäoks on väga tähtsad A. Kesküla sõnad: ” Emakeel on ligimesest veel ligem. Laps õpib maailma mõistma ja mõtestama emakeele najal. Emakeel sätib inimese oma rahvuse hulka ja keel on see, mis seob rahvuskultuuri ühte”.


Me aitame noortel saada kõrgharidust Eestis

Aitame neid, kes otsivad  Eestist pärit sugulasi, esivanemaid. Aitame lahendada juriidilisi küsimusi. Küsimusi seotud kodakondsuse taotlemisega, viisa saamisega